Vonkajšie povrchy

 

Atletické dráhy

Všetky ponúkané typy povrchov pre atletické drahy spĺňajú národné a medzinárodné štandardy normy DIN 18035 časť 6/7, majú certifikáty IAAF, sú preverené nezávislými inštitútmi, športovými zväzmi a organizáciami a podliehajú stálej internej a externej...

Viacúčelové ihriská

Všetky ponúkané typy spĺňajú národné a medzinárodné štandardy normy DIN 18035 časť 6/7, sú preverené nezávislými inštitútmi, športovými zväzmi a organizáciami a podliehajú stálej internej a externej kontrole akosti. Vlastný vývoj výrobkov, výroba a...

Futbal

Tento rad plní všetky nároky na moderné umelé trávniky, ktoré sa nemusia obávať porovnania s prírodným trávnikom. trvale dobré hracie vlastnosti vo všetkých ročných obdobiach maximálnu úžitkovosť a rentabilitu ihriska pri...

Tenis

Povrchy nielen pre rekreačných hráčov, ale aj pre profesionálov. Rad je zastúpený: umelými trávnikmi zasypávanými kremičitým pieskom alebo kombináciou tohto piesku a EPDM granulátu, alebo bez zásypu jednovrstvové elastické...

Pružné podložky

Jednoliate dopadové a dekoračné povrchy pre malých i veľkých. Certifikát podľa normy DIN EN 1177. Protipádové povrchy zamedzujú nehodám a chránia pred poraneniami. Bezškárové povrchy bez nebezpečenstva zakopnutia. ...

Detské ihriská

Jednoliate dopadové a dekoračné povrchy pre malých i veľkých. Certifikát podľa normy DIN EN 1177. Protipádové povrchy zamedzujú nehodám a chránia pred poraneniami. Bezškárové povrchy bez nebezpečenstva zakopnutia. ...