Výrobcovia a dodávatelia umelých povrchov a športového vybavenia

Porplastic
Grasstec
Greenfields
Vesmaco
Courtsol
Classic Clay
Kraiburg
Lynx part

Viacúčelové ihriská

Všetky ponúkané typy spĺňajú národné a medzinárodné štandardy normy DIN 18035 časť 6/7, sú preverené nezávislými inštitútmi, športovými zväzmi a organizáciami a podliehajú stálej internej a externej kontrole akosti. Vlastný vývoj výrobkov, výroba a pokládka od jedného dodávateľa sú najlepšou garanciou moderných, hospodárnych, odolných a ekologických systémov športových povrchov. Tieto Systémy sa osvedčili ako športové povrchy v masovom meradle – školské športové zariadenia, ihriská na loptové športy, viacúčelové ihriská, tenisové kurty a pod. – rovnako ako optimálny základ pre výkonnostný a vrcholový šport.

Sú zároveň vhodné tak pre nové stavby, ako aj pre revitalizáciu alebo sanáciu starých zariadení.

Viacúčelové ihriská

Porplastic EP

Certifikovaný pre DIN 18035/6: Typ C, atest podľa IAAF Jednovrstvový PUR/EPDM povrch priepustný pre vodu Vysoko kvalitný elastický povrch, určený pre viacúčelové vonkajšie športoviská, ideálny pre tenisové kurty a školské atletické dráhy, hr. 10 mm

DURFLEX® Systems

Športový povrch na bázi pružných akrylátov pokladaný priamo na asfaltový podklad. Využíva sa hlavne na nestrážené a dokonca aj na neoplotené ihriská. Vhodný na akékoľvek loptové športy aj na hokejbal a jazdu na bicykli alebo kolieskových korčuliach a skateboarde.

Greenfields TT-LSR 20-23

Umelý trávnik s kremičitým vsypom určený najmä na ihriská s kombinovanou prevádzkou tenis - malý futbal. Je vhodný aj na ostatné loptové hry.

Grasstec Technograss Multisport 15-FBR

Umelý trávnik s kremičitým vsypom určený predovšetkým pre ihriská na tenis. Možno ho využiť aj na ostatné loptové športy.

Greenfields FT-LSR 10-19

Umelý trávnik s kombinovaným vsypom kremičitého piesku a EPDM (prírodná kaučuková guma) granulát na ihrisko pre tenis.

TENFLEX® Systems

Víceúčelový povrch na bázi pružných akrylátov, který sa aplikuje priamo na asfaltový podklad. Určený je pre loptový šport, ale je vhodný aj na jazdu na bicykli alebo kolieskových korčuliach, skateboarde. Ďalšie použitie je možné na značenie značenie prechodov pre...