Futbal

Tento rad plní všetky nároky na moderné umelé trávniky, ktoré sa nemusia obávať porovnania s prírodným trávnikom.

  • trvale dobré hracie vlastnosti vo všetkých ročných obdobiach
  • maximálnu úžitkovosť a rentabilitu ihriska pri minimálnych prevádzkových a udržiavacích nákladoch
  • dlhú životnosť a kontrolovanú kvalitu (DIN 18035 časť 7)
  • veľmi dobrá reakcia pri sklze a tlmení síl, ako aj dobré správanie lopty
  • použitie ekologických materiálov

Futbal

Greenfields FT-XP 50F

Umelý trávnik (3. generácie) s kombinovaným vsypom kremičitého piesku a SBR (recyklovaná guma) granulát, určený pre futbalové ihriská. Verne simuluje vlastnosti prírodného trávnika. Certifikát FIFA 1*

Greenfields FT 60 NE-Slide

Umelý trávnik (3. generácie) s kombinovaným vsypom kremičitého piesku a SBR (recyklovaná guma) granulát, určený pre futbalové ihriská. Verne simuluje vlastnosti prírodného trávnika. Certifikát FIFA 1*

Greenfields FT 60 V-Slide

Umelý trávnik (3. generácie) s kombinovaným vsypom kremičitého piesku a SBR (recyklovaná guma) granulát, určený pre futbalové ihriská. Verne simuluje vlastnosti prírodného trávnika. Certifikát FIFA 1*

Greenfields FT 40 V-Slide

Umelý trávnik (3. generácie) s kombinovaným vsypom kremičitého piesku a SBR (recyklovaná guma) granulát, určený pre futbalové ihriská. Verne simuluje vlastnosti prírodného trávnika. Certifikát FIFA 2* (len s elastickou podložkou hr. 25 mm)