Aktuality

Pečať spoľahlivosti

Začiatkom roku 2015 sme   získali „Pečať spoľahlivosti“, ktorou Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., vyhodnotila našu spoločnosť ŠPORTFINAL s.r.o. ako...


Certifikácia

V roku 2010 sme úspešne absolvovali certifikačný audit a zaviedli Systém managmentu kvality predpísaný normou EN ISO 9001:2008, Systém managmentu BOZP predpísaný normou BS OHSAS...


Výrobcovia a dodávatelia umelých povrchov a športového vybavenia

Porplastic
Grasstec
Greenfields
Vesmaco
Courtsol
Classic Clay
Kraiburg
Lynx part

V roku 2013 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit, čím naďalej aplikujeme:

  • Systém managmentu kvality predpísaný normou EN ISO 9001:2008,
  • Systém managmentu BOZP predpísaný normou BS OHSAS 18001:2007,
  • Systém enviromentálneho managmentu predpísaný normou EN ISO 14001:2004

pre prevádzanie týchto činností podľa SK-NACE:

 

42990                  Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i.n.

41209                  Výstavba obytných a neobytných budov i.n.

71121                  Inžinierske činnosti a poradenstvo

71129                  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo           

 

pre technologický proces:               Výstavba plôch pre šport a rekreáciu

 

Uvedené systémy aplikujeme od roku 2010.