Výrobcovia a dodávatelia umelých povrchov a športového vybavenia

Porplastic
Grasstec
Greenfields
Vesmaco
Courtsol
Classic Clay
Kraiburg
Lynx part

Atletické dráhy

Všetky ponúkané typy povrchov pre atletické drahy spĺňajú národné a medzinárodné štandardy normy DIN 18035 časť 6/7, majú certifikáty IAAF, sú preverené nezávislými inštitútmi, športovými zväzmi a organizáciami a podliehajú stálej internej a externej kontrole akosti. Vlastný vývoj výrobkov, výroba a pokládka od jedného dodávateľa sú najlepšou garanciou moderných, hospodárnych, odolných a ekologických systémov športových povrchov. Systémy PU-gumový granulát sa osvedčili už dlhšie než štyri desiatky rokov ako športové povrchy v masovom meradle – školské športové zariadenia, bežecké dráhy, ihriská na loptové športy a pod. – rovnako ako optimálny základ pre výkonnostný a vrcholový šport.

Sú zároveň vhodné tak pre nové stavby, ako aj pre revitalizáciu alebo sanáciu (retopping) starých zariadení.

Atletické dráhy

Porplastic SB

Certifikované pre DIN 18035/6: Typ A, certifikát IAAF. Štruktúrovaná striekaná vrstva, vodopriepustná. Bežecké dráhy, ihriská, ideálna aj na revitalizáciu a sanáciu (retopping), hr. 13 mm.

Porplastic SW

Certifikované pre DIN 18035/6:Typ D, certifikát IAAF. Elastická vrstva z PUR/recyklovaného granulátu, vrstva uzatvárajúca póry a liata vrstva posypaná farebným granulátom EPDM, nepriepustná pre vodu. Bežecké dráhy v pretekárskom a vrcholovom športe, vysoko kvalitné...

Porplastic M olympic

Certifikované pre DIN 18035/6:Typ E, certifikát IAAF. Masívny jednovrstvový alebo dvojvrstvový liaty povrch spojený PUR posypaný farebným granulátom EPDM, nepriepustný pre vodu. Bežecké dráhy pre medzinárodné preteky a vrcholový šport, hr. 13 – 18 mm

Porplastic EP

Certifikovaný pre DIN 18035/6: Typ C, atest podľa IAAF Jednovrstvový PUR/EPDM povrch priepustný pre vodu Vysoko kvalitný elastický povrch, určený pre viacúčelové vonkajšie športoviská, ideálny pre tenisové kurty a školské atletické dráhy, hr. 10 mm