Aktuality

Pečať spoľahlivosti

Začiatkom roku 2015 sme   získali „Pečať spoľahlivosti“, ktorou Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., vyhodnotila našu spoločnosť ŠPORTFINAL s.r.o. ako...


Certifikácia

V roku 2010 sme úspešne absolvovali certifikačný audit a zaviedli Systém managmentu kvality predpísaný normou EN ISO 9001:2008, Systém managmentu BOZP predpísaný normou BS OHSAS...


Všechny aktuality

Výrobcovia a dodávatelia umelých povrchov a športového vybavenia

Porplastic
Grasstec
Greenfields
Vesmaco
Courtsol
Classic Clay
Kraiburg
Lynx part

 

Umelé športové povrchy

Sme špecializovaná spoločnosť zaoberajúca sa výstavbou umelých športových povrchov. Naša činnosť je zameraná predovšetkým na výstavbu a rekonštrukciu exteriérových a interiérových športových stavieb. Ide hlavne o realizáciu umelých trávnikov a viacúčelových ihrísk, tenisových povrchov, podlahy do fitness centier, detských ihrísk, pružných podložkiek a farebných bezpečnostných značení účelových plôch.
 

Vonkajšie športové povrchy

Z umelých športových povrchov pre exteriérové využitie realizujeme predovšetkým atletické dráhy, viacúčelové športové ihriská, umelé trávniky pre futbalové ihrisko či tenisové kurty. Polyuretanové povrchy sa používajú predovšetkým pri výstavbe atletických bežeckých dráh, športových ihrísk, hádzanú, basketbal, volejbal alebo viacúčelové ihriská. Durflex a Tenflex sú nové dodávané akrylátové povrchy. Tieto povrchy je možno aplikovať priamo na asfaltový podklad. Sú využívané pre loptové športy, jazdu na bicykli a na kolieskových korčuliach.
 

Vnútorné športové povrchy

Umelé športové podlahy vyrábané z polyuretanových povrchov sú určené do školských telocviční, športových hál a gymnastických sál. Tieto športové podlahy sú vysoko odolné a sú vhodné aj pre usporiadanie společenských a kultúrnych akcií. Pre športové povrchy určené do tenisových hál je možné použiť polyuretanové aj akrylátové povrchy, umelé trávniky alebo alternatívu antuky.
 

Certifikácia a Pečať spoľahlivosti

 

V roku 2013 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit, čím naďalej aplikujeme:

        

Pružné podložky a detské ihriská

Detské ihriská a pružné podložky sú najbezpečnejšie umelé športové povrchy pre ochranu Vašich najmenších. Ich výborná pružnosť a vodopriepustnosť garantujú jednoduchú údržbu a vysokú životnosť. Tieto športové povrchy sú bezšpárové a omedzujú zakopnutie detí.

 

Účelové plochy

Účelové bezpečnostné povrchy sa aplikujú priamo na asfaltový či betonový podklad. Bezpečnostné značenie účelových plôch je farebné, takže aj dobre viditeľné, protisklzové s vysokou životnosťou a odolnosťou proti oderu. Farebné značenie je určené pre športové využitie aj pre bezpečnostné značenie prechodov pre chodcov, parkovacích miest alebo cyklostesiek.

 
Pryžový elastický povrch

Pryžový povrch je elastický povrch , který je veľmi odolný a nekľzavý a je určený do posiľňovien, domácích tělocviční alebo na zimné štadióny. Výborne odoláva korčuliam či tretrám. Je vhodný do interiérov aj exteriérov.
 

Projektová a poradenská činnost 

Ponúkame Vám prehľad priečných rezov jednotlivých umelých športových povrchov, aplikáciu a najlepšie využitie každého športového povrchu, certifikáty športových povrchov a samozrejme taktiež referencie nami realizovaných športových stavieb.

 

Taktiež ponúkame bezplatnú poradenskú činnosť v oblasti športových stavieb. Zaistíme odborné zpracovanie projektovej dokumentácie a projektov, stavebného povolenia, odborný stavebný dozor, dodávku a montáž umelých športových povrchov, kolaudáciu stavby a zaistenie dodávky športového vybavenia podľa Vašich požiadavkov.
 

Umelé trávniky

Umelé trávniky sú určené predovšetkým na futbalové ihriská a pre tenisové povrchy a verne napodobňujú vlastnosti skutočného trávniku. Dodáváme umelé trávniky s kombinovaným vsypom - kremičitý piesok a recyklovaná pryž.